Alapfogalmak

A hatalommal való visszaélés általános fogalma alá tartozik a zaklatás és szexuális zaklatás is. A zaklatás és szexuális zaklatás esetén a hatalmi viszonyok gyakran rejtettek vagy közvetettek, nem feltétlenül követik az intézményi hivatalos hierarchiákat, gyakran szélesebb társadalmi kontextus alapozza meg őket.

hatalommal való visszaélés

Az a magatartás, amelyben valaki pozícióját, szakmai vagy egyéb státuszát kihasználva saját céljai elérése érdekében jogtalan és/vagy kiszámíthatatlan követeléseket vagy elvárásokat támaszt mással szemben, és érzékelteti, hogy az ilyen követelések nem teljesítése, vagy az ilyen elvárásoknak való meg nem felelés a másik személy számára hátrányos szakmai következményekkel jár(hat), vagy a hátrányos szakmai következményeket alkalmazza is.

zaklatás

Az emberi méltóságot sértő magatartás, amely a másik személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó. Zaklatásnak minősül az érintett közvetlen bevonása nélkül az is, ha a magatartás az érintettel szemben ilyen (ellenséges) környezetet hoz létre, vagy amelynek következtében az érintett elszigetelődik. Megvalósulhat közvetlenül, vagy közvetett módon, például valamely társadalmi csoportot sértő módon bemutató poszterek kihelyezésével a munkakörnyezetben, vagy ilyen csoportok elleni előítéletek rendszeres hangoztatásával.

szexuális zaklatás

Minden olyan szexuális jellegű nemkívánatos testi, szóbeli vagy non–verbális magatartás, amely az érintett számára megalázó, megszégyenítő vagy megfélemlítő, és rá, vagy rá tekintettel másokra fenyegető vagy ellenséges környezetet teremt, vagy méltóságát, testi integritását veszélyezteti. Szexuális zaklatás azonos vagy különböző nemű személyek részéről is érkezhet.

Része lehet egy viselkedésmintának vagy történhet egy alkalommal. Személy vagy csoport ellen is irányulhat. Személyes kontaktus során is megtörténhet, de telefonon, e-mail üzenetek vagy levelek formájában is előfordulhat. A szexuális zaklatásnak gyakran része a hatalommal való visszaélés, ám a felek közti formális hierarchikus viszony hiánya esetén is előfordulhat.

„nemkívánatos”

Az a közvetlenség, szexuális közeledés minősül zaklatásnak, amely az érintett akarata ellenére történik. Fontos közölni (szóban, írásban, tettel, más közvetítésével) a másikkal, hogy amit tesz, az számunkra kellemetlen, és hagyja abba.